Hiện hệ thống website của MGrace chỉ chấp nhận hai hình thức thanh toán chính:

  • Hình thức thanh toán COD – Thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng;
  • Hình thức thanh toán e-banking – Khách hàng chuyển khoản trực tiếp vào số tài khoản của MGrace sau khi hoàn thành việc đặt hàng;

Số tài khoản ngân hàng của MGrace:

  • Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) – Chi nhánh bến thành:

STK: 3456.5678.5678 – Công ty TNHH MGrace

  • Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBBank) – Chi nhánh Đông Sài Gòn:

STK: 6899.88888.9968 – Công ty TNHH MGrace